Regulamin i Polityka prywatności

REGULAMIN

 

§ 1 Wstęp

1. Strona www.alkoholemajer.pl zwana dalej serwisem jest skierowana wyłącznie do osób pełnoletnich zwanych dalej Klientami i tylko przez takie osoby może być używana zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Serwis www.alkoholemajer.pl jest własnością firmy HENRYK MAJER Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MAJER  NIP: 7541006377, zwanej dalej Sprzedawcą.

3. Serwis nie prowadzi sprzedaży wyrobów alkoholowych, lecz udostępniania możliwość kontaktu ze Sprzedawcą w sklepie stacjonarnym, informuje klientów o możliwości zakupu napojów alkoholowych od Sprzedawcy ,oraz określa warunki dokonania takiego zakupu. Serwis nie zajmuje się bezpośrednio działalnością handlową.
Ma na Celu ułatwienie kontaktu ze sprzedawcą ,oraz możliwość sprawdzenia  aktualnej oferty towarów.

4. Zdjęcia Towarów podanych na stronie internetowej mają charakter podglądowy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do sprzedaży Towaru, który jest aktualnie dostępny w sklepie,
a różnice wynikają jedynie z nowego opakowania, designu butelki lub etykiety itp. Zmiana wyglądu Towaru nie wpływa na jakość prezentowanego Towaru.W Przypadku zaznaczenia pisemnego  przez klienta chęci zakupu towaru w określonej szacie graficznej taki towar zostanie zarezerwowany dla klienta.

5. Ceny prezentowanych Towarów są cenami brutto w walucie PLN i nie zawierają kosztów wysyłki. Do każdego Zamówienia dołączany jest paragon.

6.W przypadku braku danego Towaru lub niewystarczającej ilości zamówionej przez Klienta, Klient zostanie o tym poinformowany bezzwłocznie

7.Klient ma obowiązek podać e-mail oraz numer telefonu, które pozwolą na Złożenie zamówienia i kontakt. Na podany e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia oraz Klient będzie informowany na bieżąco o stanie realizacji zamówienia.

§ 2 Informacje prawne

1. Sprzedawca oświadcza, iż wszelkie produkty sprzedawane przez niego pochodzą z legalnego źródła, oraz posiadają zgodne z prawem znaki akcyzowe, a także oznaczenia producenta.

2. Sprzedawca oświadcza, że posiada stosowne zezwolenia na detaliczną sprzedaż produktów alkoholowych.

3. Sprzedawca na każdy zakup wystawia Klientowi dokument zakupu w postaci paragonu fiskalnego.

§ 3  Zamówienie

1. Kupujący może złożyć zamówienie drogą telefoniczną, lub poprzez stronę internetową www.alkoholemajer.pl.

2. Sprzedający skontaktuje się z Kupującym telefonicznie lub mailowo w celu potwierdzenia Zamówienia. Po potwierdzeniu przez Sprzedającego zamówienie staje się wiążące dla Kupującego.

3. Minimalne zamówienie gwarantujące ceny hurtowe wynosi 1000 zł przy odbiorze osobistym i 1500 zł przy transporcie towaru na życzenie klienta.

4. Sprzedawca ma prawo żądać zaliczki na poczet realizacji zamówienia w wysokości do 10% wartości zamówionego towaru.

5. W przypadku braku odebrania zamówionego towaru zadatek nie jest zwracany Kupującemu, na co Kupujący wyraża zgodę. W razie braku możliwości realizacji zamówienia przez Sprzedającego, dokona on zwrotu zadatku na wskazane przez Kupującego konto bankowe w ciągu 10 dni.

6. Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od niego.

7.Czas realizacji zamówień jest ustalany za pomocą wyboru odpowiedniej opcji przez składającego zamówienie. Dostępne opcje są widoczne również w zakładce Transport & Zwrot.

8.Realizujemy zamówienia również w krótszym lub dłuższym terminie po wcześniejszym ustaleniu terminu oraz kosztu transportu. W sezonie ślubnym termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu za zgodą Kupującego.

§ 4 Odbiór towaru i zapłata

1. Wydanie towaru następuje bezpośrednio w sklepie stacjonarnym Sprzedającego.

2. Zapłata za zamówiony towar może nastąpić za pomocą gotówki podczas odbioru towaru lub przelewu bankowego zaksięgowanego na koncie Sprzedawcy przed odebraniem towaru. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić zgodność odbieranego towaru z zamówieniem w obecności Sprzedawcy lub jego pracownika. Późniejsze reklamacje co do ilości, uszkodzeń czy zgodności z zamówieniem nie będą uwzględniane.

3. Na życzenie Klienta, towar może być wydany jego pełnomocnikowi w sklepie stacjonarnym.

4. W celu wydania towaru pełnomocnikowi, Klient winien udzielić stosownego pełnomocnictwa .

5. W przypadku woli Klienta skorzystania z czynności pełnomocnika, Klient upoważnia Sprzedającego do wydania pełnomocnikowi nabytego przez Klienta towaru.

6. W przypadku woli Klienta skorzystania z czynności pełnomocnika, Klient upoważnia Sprzedającego do przekazania pełnomocnikowi kwoty pobranego wynagrodzenia pełnomocnika, a także przekazaniu pełnomocnikowi swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.

§ 5 Warunki dostawy
1. Zakupiony towar z uwagi na jego gabaryty może zostać dostarczony pod wskazany przez Klienta adres. Podczas odbioru dostarczanego towaru w miejscu odbioru musi być obecny Klient, lub wskazana przez niego osoba pełnoletnia.

2. Transport jest realizowany za pomocą własnego pojazdu firmowego lub firm współpracujących. O sposobie realizacji decyduje Sprzedający. Nie prowadzimy żadnej formy sprzedaży wysyłkowej towarów alkoholowych.

3. Koszt dostawy uzależniony jest od czasu jaki mamy na dostarczenie towaru oraz od ilości zamówionego towaru. Szczegóły dostępne w zakładce Transport & Zwrot.

4. Uwaga-Nie realizujemy transportu piwa. Odbiór Piwa możliwy tylko w siedzibie naszej firmy ,chyba że strony ustalą inaczej.

5.Przy dostawie zakupionego towaru na odległość większą niż 100 kilometrów, cena transportu jest ustalana indywidualnie. Cena transportu zawiera pomoc w rozładunku towaru z samochodu, jednak nie zawiera wnoszenia/znoszenia po schodach itp. chyba że strony ustalą inaczej.

6. Z uwagi na bezpieczeństwo kierowcy większe zamówienia są realizowane tylko po wpłacie całej wartości zakupu lub 50% wartości zamówienia przelewem na konto bankowe lub gotówką w sklepie.

§ 6 Warunki zwrotu

1. Każdemu Klientowi który zakupił alkohol na wesele lub inną imprezę za kwotę minimu 1000zł gwarantujemy możliwość zwrotu do 20% ilości zakupionego towaru w terminie maksymalnie do 12 miesięcy od daty zakupu. Zwroty niewykorzystanego alkoholu będą realizowane jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. Zwroty bez wcześniejszego uzgodnienia nie będę realizowane. Niektóre rodzaje alkoholi, które nie zostały zamieszczone na stronie, a zamawiane są wyłącznie na życzenie klienta, mogą nie podlegać późniejszym zwrotom. W takich przypadkach prosimy o każdorazową weryfikację w trakcie zamawiania towaru.

2. Szczegóły dotyczące zwrotów Klient znajdzie w zakładce Transport & Zwrot

3. Zwrotu można dokonać wyłącznie w siedzibie firmy na podstawie oryginalnego dowodu zakupu. Kupujący otrzyma zwrot należnej kwoty w formie gotówki.

§ 7 Ochrona danych osobowych

1. Podczas korzystania z Serwisu, oraz procesu zamówienia Klient może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, niezbędnych do realizacji zamówienia.

2. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do procesu realizacji zamówienia i zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, oraz nie są w żaden sposób przechowywane.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie ceny prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

2. Miejscem zawarcia transakcji jest każdorazowo siedziba Sprzedającego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Znaki towarowe, logotypy, znaki graficzne oraz nazwy Towarów wykorzystane na stronie www.alkoholemajer.pl są znakami zastrzeżonymi przez ich właścicieli i służą tylko do ich identyfikacji.

5. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej umowy – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

6. Korzystając z Serwisu, lub w wyniku późniejszych kontaktów ze Sprzedającym Klient oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin.

7.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania ze sklepu www.alkoholemajer.pl. Są to dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszych Usługach czyli m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies.  Administratorem danych osobwych w wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania jest P.H.U. MAJER ul. Jakuba Kani 3c/13, 45-340 Opole. Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:- prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,  – prawo żądania sprostowania danych  – prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),  – prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,  – prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT oraz firmom przewozowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Nasza strona korzysta z plików Cookies Więcej informacji

Pliki “cookies” (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony WWW. Ciasteczka używane są najczęściej w celu optymalizacji procesu korzystania ze stron WWW. Stosowane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości strony WWW.

Co może spowodować wyłączenie stosowania plików cookies w przeglądarce?
Wyłączenie stosowania plików “cookies” może spowodować utrudnienia związane z korzystaniem z niektórych usług w ramach serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania “cookies” nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym – z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Zamknij